ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და
საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მემორანდუმი მიზნად ისახავს:
ხელმომწერმა მხარეებმა ერთობლივად შეისწავლონ საადვოკატო ეთიკის მსოფლიოში არსებული მოწინავე სტანდარტები და ხელი შეუწყონ საქართველოში არსებული ნორმების ამ სტანდარტებთან მიახლოვებას; მოამზადონ ზოგადად სასამართლო ხელისუფლებისა და სახელდობრ ადვოკატურის სრულყოფის საკანონმდებლო წინადადებები; განახორციელონ კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მეცნიერული კვლევები და შესაბამისი რეკომენდაციები გადასცენ კომპეტენტურ ორგანოებს, ადვოკატის ნდობისა და პრესტიჟის ამაღლების მიზნით ერთობლივად განახორციელონ შეხვედრები მოსახლეობასთან და სახელმწიფო ორგანოებთან, განახორციელონ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით განმარტებითი ღონისძიებები; გამოიყენონ გამოცდილ ადვოკატთა შესაძლებლობები ,,კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის” ამოცანების განხორციელებაში.
ორგანიზაციების თანამშრომლობის მიზანია ადვოკატთა განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.


       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები