ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

მემორანდუმი მიზნად ისახავს:
უნივერსიტეტის სტუდენტების მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოყალიბების უზრუნველსაყოფად ურთიერთთანამშრომლობის ისეთი სისტემის ფორმირება/განვითარებას, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის კარიერის პერსპექტივას.   
ერთობლივი ძალისხმევით სტუდენტებისათვის ისეთი მრავალმხრივი საგანმანათლებლო პროგრამების (სასწავლო კურსების/მოდულების) დაგეგმვა/ფორმირებას, რომელიც შეესაბამება ”ცენტრის” მოთხოვნებს, საზოგადოების საჭიროებებსა  და შრომის ბაზრის სამომავლო პროგნოზებს.
სამეცნიერო/საერთაშორისო და  მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარების მიზნით, ერთობლივი თემატური სემინარების/კონფერენციების, საჯარო ლექციების/ტრეინინგების და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას.
ერთობლივი პროექტების ორგანიზება/რეალიზება სტუდენტთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისა მათი სტაჟირების/დასაქმების მიზნით
მხარეების საბიბლიოთეკო ფონდებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სტუდენტებისათვის/თანამშრომლებისათვის.


       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები