ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და
სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის, დემოკრატიის ინსტიტუტი და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ინტენსიურად და აქტიურად  თანამშრომლობენ  სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრთან.
აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით, საექსპერტო დასკვნის მომზადების თხოვნით, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, 2011 წლის აპრილში, კონტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს, წერილობით მომართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ
,,დემოკარტიის ინსტიტუტი“.
აღნიშნული დასკვნის მომზადების მიზნით, ცენტრში შეიქმნა საექსპერტო ჯგუფი, რომელსაც ეთხოვა აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით სამართლებრივი დასკვნების მომზადება. ექსპერტების, იაკობ ფუტკარაძის, ლიკა საჯაიასა და ასლან ჭანიძის მიერ მომზადებული დასკვნების საფუძველზე, საკითხის განხილვის მიზნით, ქ. ბათუმში, ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საჯარო დისკუსიის შედეგად მომზადებული დასკვნები გაეგზავნა ა/ო ,,დემოკრატიის ინსტიტუტს“.
კვლევის შედეგად აჭარის ტელევიზიის  სტატუსთან დაკავშირებით, მომზადდა კანონპროექტი ,,მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, რომელიც საკანონმდებლო წინადადების სახით  გადაეცა საქართველოს პარლამენტს.


       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
დეკემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები