ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომზადდა დასკვნა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით

   საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, 2011 წლის აპრილში,  კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,დემოკრატიის ინსტიტუტმა’’ აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადების თხოვნით.
   საკითხის შესწავლის მიზნით, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის მიერ შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც ეთხოვა აჭარის  ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებული სამართლებრივი დასკვნების მომზადება. ექსპერტების ( პროფესორი იაკობ ფუტკარაძე, ლიკა საჯაია, ასლან ჭანიძე) მიერ მომზადებული დასკვნების საფუძველზე, საკითხის განხილვის მიზნით, ქ. ბათუმში, ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საჯარო დისკუსიის შედეგად მომზადებული სამართლებრივი დასკვნები გაეგზავნა დემოკრატიის ინსტიტუტს. განხორციელებულმა კვლევამ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს შესაძლებლობა მისცა მოემზადებინა კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები აჭარის ტელევიზიის სტატუსის შემდგომი განსაზღვრის მიზნით.
   აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 150-ე მუხლის და კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის დებულების შესაბამისად წარდგენილ იქნა საკანონმდებლო წინადადებები აჭარის ავტონომიური რსპუბლიკის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით.


პ რ ო ე ქ ტ ი

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები