ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
და
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაჭლეს საბჭოსა და სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს  შორის, მიმდინარე წლის 8 მაისს, უმაჭლესი საბჭოს ახალი შენობის სხდომათა დარბაზში, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
     
მემორანდუმი მიზნად ისახავს:

  • კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების, სახელმწიფოს ძირითადი კანონის ნორმებისადმი პატივისცემის, კანონის უზენაესობისა და კანონმორჩილების დამკვიდრების ხელშეწყობა.
  • საზოგადოებაში კონსტიტუციონალიზმის იდეის განმარტება და პოპულარიზაცია.
  • საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიისა და პრობლემატიკის შესწავლის ხელშეწყობა.
  • ცენტრის საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილე მოსწავლე-ახალგაზრდობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში სტუმრობა და ინფორმაციის მიწოდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის, ავტონომიის მოწყობისა და ორგანიზების შესახებ.
  • უმაღლესი საბჭოს წევრის, ფრაქციის ან კომისიის თხოვნით დასკვნის მომზადება უმაღლესი საბჭოს მიერ ინიცირებული კანონპროექტის საქართველოს კონსტიტუციასა ან/და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.
       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები