ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-04-18
ლექტრონული ჟურნალი  -,,კონსტიტუციონალიზმის დილემები“

კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის და ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტი

,,პროექტის მიზნია კონსტიტუციური სამართლით დაინტერესებულ სტუდენტებში სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის სტიმულირება, შესაბამისი უნარჩვევების გამომუშავება და მომავალი აკადემიური პერსონალის მომზადება”,- განაცხადა კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა კონსტიტუციონალიზმის ცენტრისა და ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტის - სტატიათა კონკურსი - კონსტიტუციონალიზმის დილემები პრეზენტაციაზე.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეკრებილი
საზოგადოებრიობა, პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები მიესალმნენ კიდევ ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას და აღნიშნეს, რომ ის ხელს შეუწყობს სტუდენტებში სამეცნიერო საქმიანობის პოტენციალის ზრდას.
სტატიების წრმოდგენა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა საფეხურის სტუდენტს. ნაშრომები, სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით განთავსდება ცენტრის ელექტრონულ ჟურნალში ,,კონსტიტუციონალიზმის დილემები“, ხოლო მათგან საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება ყოველწლიურ ბეჭდვით ჟურნალში ,,ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტები“.
ნაშრომი უნდა  ეხებოდეს კონსტიტუციურ სამართლებრივ პრობლემატიკას.

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები