ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-05-23
უზენაესი კანონი  ქ. ბათუმის ი. ჭავჭავაძის სახელობის N1 საჯარო სკოლაში

 


23 მაისს, სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურმა ცენტრმა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით, დაიწყო საგანმანათლებლო პროექტის ,,საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის (საყმაწვილო,ილუსტრირებული) გავრცელება საჯარო სკოლის მოსწავლეებში“ განხორციელება.
პროექტის ფარგლებში, პირველად, ცენტრი ქ. ბათუმის ი. ჭავჭავაძის სახელობის N1 საჯარო სკოლას ესტუმრა.
მოსწავლეებს მიესალმა სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშწეყობის რეგიონალურის ცენტრის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე ლამზირა ბოლქვაძე. ბატონმა ავთანდილმა ისაუბრა პროექტის მნიშვნელობაზე, მის მიზნებსა და ამოცანებზე.
,,მსგავს პროექტების განხორციელებას უდიდესი მნიშველობა აქვს ჩვენს რეგიონში. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ცენტრის მიერ განხორციელებული, არაერთი საგანმანათლებლო პროექტი უნახავს. ჩვენ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გედექით მხარში და მომავალშიც ასე იქნება“, აღნიშნა ქალბატონმა ლამზირამ.
,,ჩვენი ცენტრის ერთერთი უმიშვნელოვანესი მიმართულება საგანმანათლებლო საქმიანობაა. მოსწავლეებში კანონის უზენაესობის, სახელმწიფოს ძირითადი კანონის პრინციპებისა და ნორმებისადმი პატივისცემის გაღრმავება და კანონმორჩლების დამვიდრების ხელშეწყობა, ცენტრის საქმიანობის უმთავრესი ამოცანაა“ - განაცხადა ბატონმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა.
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს ლექცია კონსტიტუციური სამართლის საკითხებზე. ბატონმა ავთანდილმა ისაუბრა საქართველოს კონსტიტუციურ ისტორიაზე.
ქ. ბთუმის ი. ჭვჭავაძის სახელობის N1 საჯარო სკოლის 140-ზე მეტ IX კლასელ მოსწავლეს, საჩუქრად გადაეცა საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს (საყმაწვილო, ილუსტრირებული) კონსტიტუცია.
ცენტრის ხელმძღვანელმა, მადლობა გადაუხადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისათვის, ბათუმის ი.ჭვჭავაძის სახელობის N1 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციას მასპინძლობისათვის და მოსწავლეებს ყურადღებისათვის.

 

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები