ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-01-29

2011 წლის 6 იანვარს ,,კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრსა” და ,,ადვოკატთა პროფესიული განვითარების” ცენტრს შორის, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი გულისხმობს, ხელმომწერმა მხარეებმა ერთობლივად შეისწავლონ საადვოკატო ეთიკის მსოფლიოში არსებული მოწინავე სტანდარტები და ხელი შეუწყონ საქართველოში არსებული ნორმების ამ სტანდარტებთან მიახლოვებას; მოამზადონ ზოგადად სასამართლო ხელისუფლებისა და სახელდობრ ადვოკატურის სრულყოფის საკანონმდებლო წინადადებები; განახორციელონ კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მეცნიერული კვლევები და შესაბამისი რეკომენდაციები გადასცენ კომპეტენტურ ორგანოებს, ადვოკატის ნდობისა და პრესტიჟის ამაღლების მიზნით ერთობლივად განახორციელონ შეხვედრები მოსახლეობასთან და სახელმწიფო ორგანოებთან, განახორცციელონ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით განმარტებითი ღონისძიებები; გამოიყენონ გამოცდილ დავოკატთა შესაძლებლობები ,,კონსტიტუციონალიზმის ცენტრის” ამოცანების განხორციელებაში.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ,,კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის” ხელმძღვანელმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა და ,,ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრის” აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი ყანდაშვილმა.

ორგანიზაციების თანამშრომლობის მიზანია ადვოკატთა განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
ოქტომბერი
2022
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები